Skillnad på jordbruk och lantbruk

Skillnad på jordbruk och lantbruk

Det finns så många olika typer av gårdar och sätt att driva dem. Vissa kan vara små, andra stora. Vissa kanske använder sig av ekologiska metoder medan andra lägger till kemikalier och liknande. Det finns också många val som spelar in när man väljer vilken typ eller storlek på gården som borde vara, hur man ska odla sina grödor, vart man ska rikta sina ansträngningar, när man ska sälja vilka grödor, om alls. Det verkar vara en oändlig lista. Sådant som man också kan behöva tänka på om man någon gång behöver hjälp inom lantbruk i Linköping.

Först och främst tänkte jag att vi kan reda ut vad lantbruk är, för det kanske inte alla vet. Det finns något som heter jordbruk, som inte är detsamma som lantbruk. Jordbruk är nämligen människans nyttjande av mark som sker genom bearbetning av åkrar samt betesmark. Syftet med detta är att producera livsmedel, djurfoder och råvaror för energi- och industriändamål. Många gånger kombinerar man jordbruk, alltså växtodling och boskapsskötsel, med skogsbruk, det är då man kallar det för lantbruk.

Nästa sak vi vill göra är att fastställa vilka typer av jordbruk det finns, eftersom alla jordbruk inte är lika bra (bokstavligen). Det finns fem huvudtyper av jordbruk: självhushållning, kommersiellt jordbruk, familjejordbruk, jakt- och samlarjordbruk.

Jordbruk för självhushållning bedrivs – föga förvånande – för självhushållning; det används när ditt enda mål är att hålla dig vid liv genom att försörja dig själv och kanske några andra familjemedlemmar.

Människor som bedriver självhushållningsjordbruk använder små tomter som de antingen äger eller hyr med liten utrustning för att odla tillräckligt med mat för att familjen ska kunna överleva och kanske lite extra för att sälja på marknader eller liknande. Denna typ av jordbruk behövs fortfarande i många länder, men inte lika mycket i den utvecklade världen. De behövs både för de som driver det men också övriga privatpersoner.


Kommentarer är stängda.